Zindelik (Wellness) Koçluğu

Zindelik, içinde bulunduğumuz şartlar ne olursa olsun, hayatımızı bütünde dengeli bir şekilde sürdürüp, dinç ve sağlıklı olabilmektir.

2004 yılında Hastalık Kontrol Merkezi (Center for Disease Control, USA) tarafından yapılan bir çalışmada sağlığımızı belirleyen faktörler,  Yaşam Şeklimiz %50, Kalıtım %20, Tıbbi Yardım %10, Çevre %20 olarak belirlenmiştir. Çoğunlukla sağlığımızı yaşam şeklimizin belirlemesi bizim daha sağlıklı olabilmemiz açısından çok umut verici bir sonuçtur.

Bilgi eğer bizim hayatımızda bir fark yaratabilseydi 6 tane en önemli sağlık alışkanlığı olan düzenli egzersiz, sağlıklı yağ alımı, günde 5 porsiyon sebze ve meyve yeme, sağlıklı kilo, kontrollü içki tüketimi ve sigara içmeme konusunda çoğumuz sağlığımızı destekleyici davranışlar sergiliyor olurduk. Ancak bu böyle olmuyor, hep erteleme, yapamayacağına inanma, bahaneler bulma ya da kaynakların yetersizliğinden yakınma durumunu önümüze koyuyoruz.

Tüm dünyada yapılan farklı çalışmalar, sağlıksız beslenme ve hareket eksikliği nedeniyle sağlık risklerinin her geçen gün arttığını göstermekte. 

Sağlık ve zindeliği desteklemek, bir kişinin kendisine yapabileceği en büyük yatırımdır.  Kişilerin değişim için kendine sorması gereken bazı sorular var.

 • Yaşamınızı sadece sabah oluyor, akşam oluyor bakış açısı ile mi yoksa kendinizi geliştirmeye odaklı ve mutlu olarak mı yaşıyorsunuz?
 • Hayatınızın zehirli stres kaynakları neler ve nerelere bu kaynaklarınızı da taşıyorsunuz? 
 • Günlük alışkanlık ve rutinleriniz sağlıklı, dengeli bir yaşam tarzını destekliyor mu?
 • Çevrenizde zinde yaşam için ilham alabileceğiniz bir çevre, kişi veya sistemler var mı?

Zindelik (Wellness) Koçluğu bu sorulara cevap verecek bir yaşam kültürü geliştirmenize destek olabilir. 

En kalıcı çözümlerimiz kendimiz üzerinde olanlardır, davranış değişikliği için en iyi fikirlerimiz kendi ürettiklerimizdir. Real Balance tarafından verilen Zindelik ve Sağlık Koç Sertifikasyon Eğitimi aldıktan sonra, zindelik koçu ile çalışmanın yaşam biçimi değişikliği için en etkili çözüm olduğunu bilimsel olarak da sorgulamış oldum. Zindelik koçluğu kişilerin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için onlarla çalışan eğitimli profesyoneller tarafından sunulan, kişilerin sorunlarına yaratıcı çözümler geliştirmeleri, sürdürülebilir davranış değişikliklerine ulaşmaları için rehberlik eden, motive edici ve destekleyici bir hizmet. 

Bir çözüm herkese uymaz.

Sağlık kişiseldir ve her bireyin davranış değişikliği yolculuğu çok farklıdır. Koçluk, kişinin kişisel zindelik hedeflerini koymasına, ilerlemesine, hesap verilebilir olmasına rehberlik eder. Bireyleri kendileri için en iyi sonuçları olmaları için motive etmek ve güçlendirmek için yardımcı olur. Koçluk, kişisel gelişim için paha biçilmez bir alan sağlar. Zindelik konusunda okumak, bilgi sahibi olmak davranış değişimi için yeterli değildir. Kişi ancak davranışlarının gerçekten değişmesi için iç düşünce süreçlerini değiştirmelidir. Bu genellikle koçluğun en etkili olduğu noktadır. Devam eden koçluk kişinin kendine güvenini arttırır. Artan özgüven, kişinin kendisini daha çok hedeflerine odaklanabilmesini ve performans sergilemesini sağlar. Koçluk desteği ile kişi kendi sağlık ve zindelik seçimlerinin sorumluluğunu alır ve zor günlerde çok daha rahat mücadele edebilir ve aktifliklerini işe yansıtabilirler. 

Zindelik (Wellness) Koçluğunun Faydaları:

 • Bireyleri güçlendirir ve onların zindelikleri için sorumluluk almalarını teşvik eder.
 • Olumlu tutum geliştirmeyi destekler. 
 • Enerjinin artmasını sağlar.
 • Stres ve tükenmişlik kavramı ile ilgili farkındalık artısı ve stres yönetimi yöntemlerini etkin kullanmada artış sağlar.
 • Kişilerin hedefleri doğrultusunda plan yapmalarına ve harekete geçmelerine destekler.
 • Daha esnek, kendine güvenen ve verimli sonuçları hedefleme konusunda cesaretlendirir.
 • Kişinin güçlü ve zayıf yönlerini tanımasını sağlar.
 • Hayat dengesini ve iş doyumunu geliştirir.
 • Tükenmişlik sendromu yaşamayı önler.
 • Zor zamanlarda daha etkin mücadele etmeyi hazır kılar. 
 • İletişim becerilerini geliştirir.
 • Kişinin hayata katılımını ve genel olarak moralini artırır.

Zeynep Balcı