Koçluk Süpervizyonu

Süpervizör, koçlara hem kişisel hem de profesyonel olarak kendilerini geliştirme konusunda destek sağlar.
Koç süpervizyonu almaya başlamayı – veya değiştirmeyi düşünüyorsanız Akredite bir koç süpervizörü olan Zeynep Balcı ile 30 dakikalık ücretsiz giriş seansına rezervasyon yapın ve olabilecek tüm soru ve beklentileri araştırın.

 

Koçlukta süpervizyon yaklaşımı, koçluk görüşmelerinde koçun kim olduğu ve nasıl bir diyalog sürdürdüğünün de sonuçları etkilediğini kabul eder. Koçluk yaparken kim olduğumuzu bilmemiz, çalıştığımız kişiye, sürece yaptığımız aktarımlar ve karşı-aktarımlar gibi konularda farkındalık geliştirmemiz için çok önemlidir.

Bir koç olarak yıllar içinde bir koç olarak yaşadığım tecrübeler, mentor koçluk yaptığım koçlardan aldığım bilgiler ışında söyleyebilirim ki KOÇLUK YOLCULUĞU çokça yalnız geçirilen bir yolculuk. Koçluk yaparken yaşadığınız bir sorun, yaptığınız veya yaptığınızı düşündüğünüz bir hata, eksiklik size beklediğinizden çok daha fazla etkileyebilir. İşinizi çok iyi yapmaya çalışırken bazen çok sorumluluk yüklenip koçluk duruşunuza çok yüklenebilirsiniz. Bazen de çıkar çatışması, değerlerinizle ters düşen konular, kendi davranış paternlerinizdeki kör alanlarınız sizi zorlayabilir. Profesyonel bir koç olarak işinizi en iyi şekilde yapmanıza engel her ne olursa olsun bu uzun yolculukta sizin de yanınızda size destek olacak bir yol arkadaşınızın, bir meslektaşınızın olması çok değerli olacaktır. Bu nedenle supervizyon kavramı koçlukta çok önemlidir. Koçluk süpervizyonu koçun, müşterisinin, müşterisinin bulunduğu sisteme yönelik tepkileriyle ilgili farkındalığının artmasına, bu birlikteliklerdeki seçimlerin neler olduğunu daha iyi anlamak için olanak sağlayan onarıcı bir işlevi de üstlenir.

Supervizyon konusunda EMCC’nin ve ICF’in süpervizör tanımları benim çalışma alanım için bir çerçeve oluşturuyor ve bana ilham veriyor.
EMCC’ye göre süpervizyon:
“Süpervizyon, bir mentor veya koçun, koçluk veya mentorluk iş deneyimlerini, müşterilerinin ve menfaatlerinin geliştirilmesi ve faydası için yansıtıcı diyalog ve işbirlikçi öğrenime katılmak üzere bir süpervizöre götürdüğünde oluşan etkileşimdir.”
Süpervizyon işlevleri şunları içerir:
• Koçun / mentorun yetkinlik ve kapasitesinin geliştirilmesi
• Koç / mentor için müşterilerle çalışırken edindikleri deneyimleri işlemek için destekleyici bir alan sağlamak
• Kalite, standartlar ve etik ile ilgili mesleki uygulamaları teşvik etmek.

ICF’in süpervizyon ile ilgili tanımı:
“Koçluk süpervizyonu, düşündürücü diyalog yoluyla koçun kapasitesini sürekli olarak geliştirmek, danışanlarına ve sistemin geneline fayda sağlamak amacını taşıyan iş birliğine dayalı bir öğrenme uygulamasıdır.”

Bu tanımlamaların ışığında benim için süpervizyon tanımım; koçların koçluk mesleğini hem kendileri hem de verdikleri hizmeti alan müşterileri için en etkin, en kaliteli ve en verimli şekilde yapmalarına destek olacak gelişim alanını sunmak diyebilirim. Koçluk süreci koçun çalıştığı kişinin sistemini de etkileyeceği için süpervizyon çok önemli.
Koçların, mentorların sürekli ve sistemli bir şekilde süpervizyon almaları çok önemli. Süpervizyon almak koçların etik sınırlarını kontrol ederek, sundukları hizmetin kalitesini güvence altına alarak hem koçu hem de müşterilerini ve koçluk mesleğini korur. Koçluk seansı sonrasında koçun seans hakkında güvenli bir ortamda süpervizörü ile birlikte düşünmesi, zorlukları ve kör noktalarını değerlendirmesi, fark ettiklerini paylaşması önemlidir.
Bunu kendim süpervizyon alarak ve başkalarına süpervizyon verdiğimde onlarda olan değişime tanıklık ettiğim her seferinde fark ediyorum.

Süpervizyon çalışmalarımda benim yaklaşımım önce koç /mentor için güvenli alanı oluşturmakla başlıyor. Bu kendiliğinden gelişen güven ortamında en önemli konunun süpervizörün kendini hem samimi hem de sınırlar ile harmanlanmış bir şekilde ortaya koyması olduğunu deneyimliyorum. Süpervizyon çalışmalarının en başında koçun süpervizyon alacağı kişiye, onun koçluk duruşuna güvenmesi, bu duruşu görebilmesi geliyor.


Süpervizyon çalışmalarında kullandığım en öncelikli yaklaşımlar “Seven Eyed Model” and “Four Level of Engagement”, “CLEAR modeli. Süpervizyon görüşmelerimde çoğunlukla beni uzman pozisyonunda algıladıklarını görüyorum ve bu genellikle bana soru sorma ve cevap alma ihtiyacını doğuruyor. Bu soruları koçların kendi cevaplarını bulmaları için kullanıyorum. Bana yöneltilen soruların çok az bir bölümünde kendi koçluk sürecimdeki deneyimlerimden kendi hikayemden bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıyorum. Bu paylaşımların süpervizyon alan kişi için çok kıymetli olduğunu görüyorum. Bu yaratılan kıymet sanırım bilgi aktarma tarzı ve kapsamı ve sıklığı ile de ilgili oluyor. Tüm bu farkındalıkla yaptığım paylaşımlar mesleğe yeni başlayan koçlar için önemli oluyor.


Süpervizyon yaklaşımımda görüşmelerde koçun da benim üzerimde yarattığı etkiyi paylaşmak, onu cesaretlendirmek, olumlu geri bildirim ve yapabileceğine olan inancımı paylaşmak onları çok etkiliyor. Koçluk yolculuklarında daha fazla özgüven ve keyif yarattıklarını görüyorum.

 • Koçun profesyonel olarak sürekli gelişmesine yardımcı olmanın bir yolu
 • Koçun iç sürecini yansıtıcı bir uygulama yoluyla keşfetmek
  Koçluk anlaşmasının kurulmasını ve açıkça belirtilmiş ya da belirtilmemiş, diğer psikolojik veya fiziksel temasları gözden geçirmek
 • Kör noktaları ve paralel süreci ortaya çıkarmak
  Etik konularda rehberlik
 • Koçun kendi performanslarını izleyebilmeleri için kendi iç süpervizörünü geliştirmesini öğretmek
 • Koçun “amaca uygun” olduğundan emin olmayı sağlamak ve bir anlamda hesap verebilirlik
 • Koçun ve danışanın ortamının sistemdeki büyüme fırsatları için tüm yönlerine bakmak
 • Bir danışanın ne zaman psikolog/psikiyatrist yardımına yönlendirileceği konusunda uzman tavsiyesi ve rehberlik sağlamaya yardımcı olmak


Koçluk süpervizyonu, sürekli mesleki gelişimin (CPD) bir parçası olarak kabul edilmiştir ve ICF Unvanına yönelik Mentor Koçluğu’ndan farklıdır.
ICF; koçluk süpervizyonunu tam zamanlı profesyonel koçlara CPD faaliyetleri portföylerinin bir parçası olarak önermektedir. EMCC ise süpervizyonu koçlar için zorunlu kılmaktadır.
Kaynak ICF

Bir koç olarak kendi yaptığım koçluk görüşmelerine süpervizor ile tekrar bakmak çok rahatlatıcı bir durum. Kafama takılan sorularımı ele alma fırsatının olması ve bu soruların cevaplarını yine benim bulmam koçluk varlığımı çok destekliyor.

Süpervizyon almak demek, yanlış, eksik, kötü bir şey yapabilme olasılığının da işin içinde olduğunu bilmek ve kendine de dürüst olmak anlamına geliyor. Aman boş ver, ne olacak ki, önemli de değil diyerek yaptığım koçluk görüşmelerine yaklaşmak yerine, nasıl daha farklı olabilir, neyi göremedim, ne beni bu kadar olumsuz etkiliyor diye merak ve istekle bakmamı da sağlıyor.

Tüm bunlar güven duyduğum, başarısızlık, kırılganlık hislerimi de paylaşabileceğim biri ile mesleğimin profesyonellik tarafında olabilmeyi benim için mümkün kılıyor. Bunu sağlayan da süpervizyon görüşmeleri. Kendi kabuğumuza kapanmamızı engelliyor, koçluk mesleğinin her zaman gelişim, kalite, kaynak arama olduğunu da bize hatırlatıyor. Bir koç olarak biz kendimizi ne kadar iyi tanırsak, kendi düşünme tarzımızı, davranış örüntülerimizi, varsayımlarımızı, öğrenme stilimizi ne kadar iyi bilirsek müşterimize de o kadar net ulaşabiliriz.

Koçluk süpervizyonu, koçluk becerilerini kullanır ancak koçluktan oldukça farklıdır ve süpervizyon becerilerinin öğrenilmesi ve uygulanması için eğitim gereklidir.

EMCC, koçların / mentorların 35 saatlik uygulama başına en az 1 saat süpervizyon alması gerektiğine ve mümkünse eşit olarak dağıtıldığında yılda en az 4 saat görüşme yapmalarının uygun olduğuna inanmaktadır.


ICF ise süpervizyon almayı koçlara tavsiye etmektedir.
Süpervizyon bir tür yansıtıcı uygulamadır. Bu nedenle koçlar ve mentorlar, mesleki uygulamalarında desteklenmeleri için ihtiyaç duydukları süpervizyon türü, süresi ve sıklığı hakkında kendi bireysel değerlendirmelerini yapmalıdır.


Süpervizyon çalışmaları hem online hem de yüz yüze ofis ortamında gerçekleştirilebilir. “Yeni normal süreçte” ofiste yüz yüze süpervizyon görüşmesi yapmayı tercih edemiyoruz. Ofise gelip süpervizyon görüşmesi yapan koçların profesyonel koç olma yolunda ofis ortamından olumlu etkilendikleri ve ilham aldıkları görülmekte. Süpervizyon görüşmeleri de koçluk görüşmeleri gibi 1 saat sürmektedir.