Yetenek Testleri

Yetenek Testleri bir set halinde uyguladığımız testlerdir.


Genel yetenek Testi: Wonderlic Personel Test

Wonderlic Personel Testi (WPT), toplam 50 sorudan oluşan, 12 dakika sınırlı bir sürede uygulanan genel yeteneği ölçen standardizasyon çalışması Türkiye koşulları için yapılmış bir testtir. Testin Türkiye koşullarına uygun dilsel eşdeğerlilik, geçerlik, güvenirlik ve norm çalışması tamamlanmıştır.
Bu test, günümüzde başta ABD olmak üzere birçok farklı ülkede yaygın olarak kullanılan bir genel yetenek testidir. ABD’de her yıl 2.5 milyon işe başvuran kişi bu testi almaktadır.
WPT kullanarak genel yeteneğini ölçmek istediğiniz adayların;

  • Dikkatini bir iş üzerinde yoğunlaştırabilme yeteneğini,
  • Zamanı iyi kullanabilme yeteneğini,
  • Yönergeleri anlama ve öğrendiklerini uygulayabilme yeteneğini,
  • Bir işi çabuk öğrenebilme potansiyelini,
  • Analiz edebilme potansiyelini,
  • İş başında problem çözme yeteneğini,
  • İşe yönelik yeni fikirler üretme yeteneğini
    ölçebilirsiniz.


Genellikle zeka testleri bireysel olarak uygulanan ve yaklaşık 1,5 saat süren uygulamalardır. WPT ise sadece 12 dakikada gruplara da uygulanan bir testidir ve bireysel zeka test sonuçlarıyla çok yüksek ilişki göstermektedir. Bu sebeple kısa zamanda büyük grupların yetenek düzeylerini güvenilir bir ölçme aracıyla saptayabilirsiniz. WPT Türkiye dilsel eşdeğerlilik, geçerlik, güvenirlik ve norm çalışması tamamlanmıştır.

Sayısal Yetenek Testi: Sayısal yetenekte basit matematik işlemleri çabuk ve doğru yapabilme yeteneği ölçülmektedir. (30 dakika)

Sözel Yetenek Testi: Kelimeleri etkili kullanma yeteneğidir. (25 Dakika)

Soyut Kavrama Testi: Soyut yetenek, sembol kullanarak düşünme yeteneğidir. (20 Dakika)

Mekanik Algı Yeteneği: Mekanik yetenek araç-gereç ve makineleri yapıp kullanmada kendini gösterir. (25 Dakika)

Mekansal Algı Yeteneği: Mekansal yetenek, bir insanın bir avcı, izci yada rehber gibi görsel-uzaysal dünyayı doğru algılaması veya bir dekoratör, mimar yada ressam gibi izlenimler üzerine değişik şekiller uygulayabilmesi yeteneğidir. (25 dakika)

Uzm, Psi. Dan Zeynep Balcı
Testleri deneyimlemek için lütfen bizimle iletişime geçin.