Mindfulness Koçluğu

Zeynep Balcı ile Mindfulness Koçluğu

Stresinizi yönetmenize, kendinize iyi bakmanıza ve günlerinize biraz huzur ve sakinlik getirmenize yardımcı olmak birlikte çalışabiliriz.

Mindfulness Koçluğu, mindfulness pratiklerini, öğretisini kullanarak koçluk alan kişinin süreç boyunca içinde ve dışında olanları fark edip kabul ettikçe farklılaştığı, hedeflerine ulaşmak için her an anı kaybetmeden bir plan dahilinde gelecek odaklı eyleme geçtiği muhteşem bir dönüşüm sürecidir. Mindfulness Koçluğu bilim ve uygulamaya dayalı bir yöntemdir.

Mindfulness Koçluk çalışması süreci boyunca kişinin yapmak istedikleri, hedeflediklerinden onu alıkoyan kişisel engellerini keşfetmesi ve o kişisel engelleri aşarak hedefine ulaşması için gerekli çalışmalar mindfulness koçu ile birlikte deneyimleyerek yapılır.

Mindfulness Koçluk bütünsel bir çalışmadır. Müşterinin yaşamında bir denge kurmasını ve istediği hedefe, şimdiki an farkındalığı ile mutlu bir şekilde ulaşmasını destekler. Mindfulness formal ve informal uygulamalarını kişinin günlük hayatı içine yedirmesi ve hayatına mindful tutumları katması yaşam koçluğu metotlarıyla bir araya getirilerek harmanlanır.

Mindfulness Koçluğu’nun bakış açısıyla hayatlarımızı baktığımızda aslında yanlış ya da eksik hiçbir şeyin olmadığını anlarız. Bakış açımızı değiştirip zayıf yönlerimizi öğrenmek için birer hediye ve kişisel hedeflere ulaşmak için atılacak her adım olarak görme şansını yakalarız. Her birimiz benzersiz ve eşsiziz ve her birimizin hayatı kendine özgü. Sen hiç kimse gibi olamazsın ve hiç kimse de senin gibi olamaz.

Mindfulness koçluğu görüşmelerinde nefese odaklanma, an, şimdi ve burada, şükür, kabul, öz-şefkat kavramları temel uygulama alanlarıdır.