Kişilik Testi

(Sıfat Listesi – Adjective Check List- ACL)

ACL bireylerin kişilik özelliklerinin saptanmasına yönelik olarak geliştirilmiş bir kişilik testidir. Sıfat Listesi, gündelik yaşamda niteleme ve tanımlama için kullanılan sözcük ve kavramları, sistematik ve standart bir düzenleme ile sunmaktadır. Listedeki 300 sıfat, kişinin dikkatini, kişiden kişiye değişen temel özelliklere olduğu kadar, küçük farklılıklara da yönlendirebilmelerini olanaklı kılmaktadır. Sıfat Listesinin temel kullanımı, işaretlenen sıfatlar çerçevesinde sıfatları işaretleyen kişinin kişiliğinin belirlenmesi doğrultusundadır. Bu özelliğinin yanı sıra ACL kullanılarak kişilerin başka kişileri, olayları nasıl tanımladıkları da belirlenebilmektedir. Sıfatlar kişinin kendini algılamasına dayalı olarak seçilir ve kişinin istediği sıfatı seçip seçmeme kararı kendisine aittir.
Testte bireye ait tanımlamalar, karşılaştırmaya dayalı derecelendirmeden çok, bireysel özellikleri yansıtmaktadır. ACL testindeki bir sıfatın işaretlenmesinin başka bir sıfatın işaretlenmesi üzerinde hiçbir zorunlu etkisi yoktur.
ACL testinin 103 ayrı alt ölçeği bulunmaktadır. ACL’nin alt ölçekleri temel 8 ana bölümde yorumlanmaktadır. ACL’nin kariyer danışmanlığı, işe alım ve kişisel gelişim çalışmaları için kullanılan alt ölçekleri aşağıda verilmiştir.
ACL’nin temel alt ölçekleri şunlardır;

Özel Kişilik Özellikleri:

 • Başarma
 • Başatlık
 • Sebat
 • Düzen
 • Duyguları Anlama
 • Şefkat Gösterme
 • Yakınlık
 • Sosyal Enerji
 • Gösteriş
 • Bağımsızlık
 • Saldırganlık
 • Değişiklik
 • İlgi Görme
 • Kendini Suçlama
 • Uyarlık
 • Danışmaya Hazır Oluş
 • Oto-kontrol
 • Özgüven
 • Kişisel Uyum
 • Özdoyum
 • Yaratıcı Kişilik
 • Askeri Liderlik
 • Erkeksi Özellikler
 • Kadınsı Özellik

Testi deneyimlemek için lütfen bizimle iletişime geçin.
Uzm, Psi. Dan Zeynep Balcı