İç Huzura Giden Dört Adım

Öfke, endişe ve şüpheyi tetikleyebilecek pek çok durum yaşıyoruz. Bu çalkantılı anlarda nasıl sakin ve huzur içinde kalabiliriz? Zorlu zamanlarda çoğu zaman zihnimiz andan kopar ve bizi ya geçmişe ya da geleceğe götürür. Oralarda olumsuz düşünce ve duygularımızı besleyen bir çok şey de bulur. Bu zihin yapısı ile, çoğu zaman dünyanın zorlukları karşısında üzülürüz ve dışarıdan bir şey veya biri suçlarız. Bu bir kurban bilincidir. Kurbanı oynayarak kendimizi güçsüzleştiririz. Uyanmış zihin için, bizi üzen asla dış koşullar değildir. Bizi üzen dış koşullar hakkındaki düşüncelerimizdir. Anda olmayı ve olumsuz düşünce ve duyguları bırakmayı öğrenmek, dünyayı farklı şekilde görmek demektir.
Dünyaya iyimser bir şekilde, olumlu beklentiler, istek ve coşku duygusuyla bakmak, hayatımıza daha fazla huzur ve akış getirir. Daha iyi sonuçlar elde ederiz çünkü iyimserlik enerjisi ile hayatımıza farklı tohumlar ekeriz. Kendimizi daha iyi ilişkiler içinde buluruz. Daha çok sevinç yaşarız. Yaşam tarzımız gelişir. Kendimizi tam da doğru yerde hissederiz.

Bugün “İç huzura giden dört adım” Mindful pratiğini yapacağız. 

1. Adım: Bırak olsun (Let be)
2. Adım: Bırak gitsin (Let go)
3. Adım: Bırak görelim (Let see)
4. Adım: Bırak aksın (Let flow)

Dört adımı birlikte deneyimleyelim…

Bırak olsun: Neredeysen orada dur ve bedenini, nefesini ve mevcudiyetini hisset. Şimdi ve burada hisset. Derin nefes al. Rahatla. Zihnini fark et. Ne oluyorsa bırak olmaya devam etsin, bir şeyi değiştirmeye çalışma, bırak olsun. 

Bırak gitsin: Sende ne oluyorsa bırak oluşsun ve kaybolsun. Bedeninde hissettiğin bir yük, ağrı veya rahatsızlık var ise nefesini bu bölgelere alıp ver, bırak ağrı, zorlama akıp gitsin. Hissettiğin zorlu bir duygu var ise nefesinde bırak dağılsın, yükü hafiflesin ve sönsün. Bedeninde fark ettiğin bir direnç, korku varsa bırak gitsin. Zihnindeki düşüncelerden fark ettiğin seni olumsuz etkileyen, suçlama veya kınama varsa, bırak gitsin.

Bırak görelim: Olmasına izin vermenin ve sonrasında olan şeyleri bırakmanın sende yarattığı değişime tanıklık et. Bedeninde yarattığı rahatlamayı fark et. Zihninde yarattığı aydınlığı gör. Bağışlama, şefkat ve nezaketle bedenini ve zihnini fark et. Umut ışığını gör. Nedeni anla ve takdir et.

Bırak aksın: Şimdi nasıl hissettiğini sor kendine. Zihnini ve kalbini açmaya niyet et ve yaşamın pozitif akımıyla hizalan. Kendini en iyiyi hak eden ve en değerli olarak kucakla. Sana hayat veren olağanüstü güçten yararlan ve bu gücünü sorunlara değil çözüm bulmaya odakla. 

–  John J. Murphyin Mindful Leader sitesindeki yazısından alınmıştır.