Çevik Liderlik

ÇEVİK LİDERLİK

Değişen dünyadaki karmaşıklığa, belirsizliğe ve direnişe rağmen etki yaratabilecek liderler içinde olmak ister misin? Liderlik yaklaşımına yeni beceriler katmak için öğrenme çevikliğini keşfetme zamanı.


Günümüzün liderleri ve örgütleri büyük bir meydan okuma ile karşı karşıyadır: Değişimin hızlandığı ve karmaşıklığın arttığı bir iş ortamında etkin eylem kapasitelerini değiştirmeleri gerekmektedir. Tek kelime ile, günümüz liderlerinin daha çevik olmaları gerekiyor. Öğrenme çevikliği ise liderlik potansiyelinin en güvenilir göstergesi olduğu kabul edilmektedir.

İş dünyasında değişimin en çarpıcı etkisi, ‘Bilgi’nin sürekli yenilenerek artış göstermesi. Her alanda, değişen dünyaya ve bilgiye uyum sağlamak, yeni yaklaşımlar üretmek, bunları kullanabilmek artık ayrı bir beceri gerektiriyor. Bu beceri öğrenme çevikliği olarak nitelendirilmekte ve “Ne yapman gerektiğini bilmediğin anda ne yapman gerektiğini bilmek “ bir liderlik potansiyeli olarak ortaya çıkmaktadır.

Bu program ile, öğrenme çevikliği kavramını tanımak ve daha çevik öğrenen bir lider olmak için gerekli bilgi, bakış açısı ve farkındalıkları yaratarak, kendimizi ve yönettiğimiz takımı daha farklı yönleri ile tanıyıp, eksik noktalarımız ile ilgili bir aksiyon planı ile daha değişime uyum ağlayan aktif çevik öğrenen bir lider olma yolunda değişimi başlatmayı hedefliyoruz.  

Zihinsel çeviklik, insan ilişkilerinde çeviklik, değişimde çeviklik, sonuç yaratmada çeviklik, kendini tanıma bu programın odak noktalarını oluşturmaktadır.

Öğrenimler:

 • Yeni liderlik yetkinlikleri hakkında bilgi
 • VUCA dünyası ve VUCA 2.0 nedir?
 • Stres ve performans ilişkisi
 • Öğrenen ve yargılayan zihin yapılarını fark etmek
 • Öğrenme çevikliğine sahip liderlerde bulunan özellikleri kavramak
 • Öğrenim çevikliğinin bileşenlerini öğrenmek
 • Bireysel ve grup çalışmaları yoluyla deneyimden öğrenme
 • Bir performans sonrası sorulması gereken sorular nelerdir?
 • Öğrenme çevikliğinin gelişimsel hedeflere nasıl uygulanabileceği hakkında bilgi edinmek
 • Öğrenme çevikliğini geliştirmeye yönelik yaklaşımları liderlik bakış açısından kavramak


Neyle ayrılacaksınız:

 • Kişisel liderliklerinin güçlü, gelişime açık, gizli ve kör noktalarının
 • bilincinde ve farkında olmak
 • Geleneksel yöntemler yerine, değişime adapte olma ve değişimi başlatma cesareti
 • Öğrenme motivasyonu, adaptasyonu ve uyumunu fark etme
 • Başkaları üzerinde sahip oldukları etkiyi fark etmek
 • Liderlik tarzlarının, ekibin performansını etkilemesi ve tetiklemesi için yapılacakları planlamak
 • Her olayın içindeki değişime uyumun yaratacağı kazanımı fark edecek bakış açısı değişimini yakalama
 • Kurum içinde öğrenme çevikliği kültürü elçisi olma